Kapunda OPM Results

Match 4 - Aggregate - Kapunda 2021 OPM Aggregate

Place Last Name Preferred Name Club State Info Score
Target Rifle - A
1 Savage Paul Port Pirie SA V 148.14
2 Paech Robert Murray Bridge SA 146.11
3 Traeger Greg Murray Bridge SA 142.12
4 Bland Shane Phoenix Target SA 140.12
5 Williams Les Kapunda SA 133.8
Target Rifle - B
1 Irvine Jazz Murray Bridge SA L 146.12
2 Hoerisch John Kapunda SA V 145.8
3 Hancock Graham Mount Barker SA V 140.9
4 Guyatt Fred Kapunda VIC V 138.9
5 Clarke David Kapunda SA V 137.5
6 Merritt Donald West Broken Hill NSW 136.8
7 Bradshaw Robert Phoenix Target SA 130.6
Target Rifle - C
1 Pryde Bill Spalding SA V SV 142.6
2 Nesbitt Daniel Phoenix Target SA 140.5
3 Dayman Andrew Wallaroo SA 136.6
4 Lindner Butch (David) Kapunda SA V SV 131.4
F Standard - A
1 Kanik Edmund Kapunda SA V 174.8
2 Papageorgiou Chris Kapunda SA 172.10
3 Kalleske Barry Kapunda SA 170.10
4 Sapio Nunzio Cyclists & Torrens Valley SA 168.11
5 Howell Tristan Phoenix SA 168.5
6 Gillis Bill Maitland SA V 164.7
7 Steel Richard Yunta SA V 162.8
8 Dayman Peter Kapunda SA 162.5
9 McKnight Les Whyalla SA V 160.7
10 Pink Darryl Mount Barker SA V SV 155.3
F Open - FO
1 Krake Geoff Robinvale Swan Hill VIC V SV 177.11
2 Yeates Ryan Mount Barker SA 176.14
3 Conlon Adrian Murray Bridge SA 175.9
4 Braund Richard Cyclists & Torrens Valley SA 174.11
5 Conlon Karen Cyclists & Torrens Valley SA L 172.10
6 Murray Alan Wallaroo SA 169.7
7 McDonald David Murray Bridge SA V 166.11
8 Punturiero Mick Loxton SA V 166.8
F/TR - FTR
1 Lagana Matthew Kapunda SA 174.11
2 Galpin Bryan Cyclists & Torrens Valley SA 174.9
3 Kanik Piotr Kapunda SA 173.17
4 Smithson Stephen Kapunda SA V 172.10
5 Blackmore Daniel Cyclists & Torrens Valley SA 170.8
6 Pohl Adam Kapunda SA 169.7
7 Hansen Ali Mount Barker SA L 159.8

Match 3 - 700 Yards - 700 Yards

Place Last Name Preferred Name Club State Shots Info Score
Target Rifle - A
1 Savage Paul Port Pirie SA 5555VV5VVV V 50.5
2 Bland Shane Phoenix Target SA VV555V4455 48.3
3 Paech Robert Murray Bridge SA 55V4454V5V 47.3
4 Traeger Greg Murray Bridge SA 445544VV5V 46.3
5 Williams Les Kapunda SA V45V444V44 44.3
Target Rifle - B
1 Hoerisch John Kapunda SA 55455V5V5V V 49.3
2 Irvine Jazz Murray Bridge SA 5VVV35554V L 47.4
3 Hancock Graham Mount Barker SA 544455VV45 V 46.2
4 Merritt Donald West Broken Hill NSW 55V4454354 44.1
5 Guyatt Fred Kapunda VIC 553425VV54 V 43.2
6 Clarke David Kapunda SA 4444544445 V 42.0
7 Bradshaw Robert Phoenix Target SA V42V4452V5 41.3
Target Rifle - C
1 Nesbitt Daniel Phoenix Target SA 545554V454 46.1
2 Lindner Butch (David) Kapunda SA 544355V454 V SV 44.1
3 Pryde Bill Spalding SA 4445555543 V SV 44.0
4 Dayman Andrew Wallaroo SA 435V4V44V4 43.3
F Standard - A
1 Pink Darryl Mount Barker SA 666X66654X V SV 57.2
2 Kalleske Barry Kapunda SA XX6X556XX4 56.5
3 Kanik Edmund Kapunda SA 5X55666656 V 56.1
4 Howell Tristan Phoenix SA 655X565656 55.1
5 Papageorgiou Chris Kapunda SA X5X4X46X56 54.4
6 Sapio Nunzio Cyclists & Torrens Valley SA 65564546XX 53.2
7 Steel Richard Yunta SA X5465X4664 V 52.2
8 Gillis Bill Maitland SA 5565455X65 V 52.1
9 McKnight Les Whyalla SA X655656535 V 52.1
10 Dayman Peter Kapunda SA X4655654X4 51.2
F Open - FO
1 McDonald David Murray Bridge SA XX66XXX5X6 V 59.6
2 Krake Geoff Robinvale Swan Hill VIC 56665X666X V SV 58.2
3 Conlon Karen Cyclists & Torrens Valley SA 66664XX566 L 57.2
4 Yeates Ryan Mount Barker SA X5X6665656 57.2
5 Braund Richard Cyclists & Torrens Valley SA 66X56X5655 56.2
6 Conlon Adrian Murray Bridge SA 565566X556 55.1
7 Murray Alan Wallaroo SA 5656X5X555 54.2
8 Punturiero Mick Loxton SA 6X55465545 V 51.1
F/TR - FTR
1 Lagana Matthew Kapunda SA X5666X66X6 59.3
2 Galpin Bryan Cyclists & Torrens Valley SA 6666656XX5 58.2
3 Smithson Stephen Kapunda SA 6666X5565X V 57.2
4 Kanik Piotr Kapunda SA 4XX564XX5X 54.5
5 Pohl Adam Kapunda SA 64456556XX 53.2
6 Blackmore Daniel Cyclists & Torrens Valley SA 5665555556 53.0
7 Hansen Ali Mount Barker SA 6455555X34 L 48.1

Match 2 - 600 Yards - 600 Yards

Place Last Name Preferred Name Club State Shots Info Score
Target Rifle - A
1 McDermott Chris Cyclists & Torrens Valley SA V5VV555VVV 50.6
2 Paech Robert Murray Bridge SA VV555V54V5 49.4
3 Traeger Greg Murray Bridge SA V5VV4V45VV 48.6
4 Savage Paul Port Pirie SA 5445VV555V V 48.3
5 Bland Shane Phoenix Target SA 54VV3454VV 45.4
6 Williams Les Kapunda SA 5V5444V44V 45.3
Target Rifle - B
1 Irvine Jazz Murray Bridge SA 5V5V45V55V L 49.4
2 Clarke David Kapunda SA 555VV5545V V 49.3
3 Guyatt Fred Kapunda VIC 4455555V4V V 47.2
4 Hancock Graham Mount Barker SA V5454V45V4 V 46.3
5 Bradshaw Robert Phoenix Target SA 4V5454554V 46.2
6 Hoerisch John Kapunda SA 554454VV54 V 46.2
7 Merritt Donald West Broken Hill NSW V5VVV40455 43.4
Target Rifle - C
1 Pryde Bill Spalding SA 5V5V45V5V4 V SV 48.4
2 Nesbitt Daniel Phoenix Target SA 5V5553545V 47.2
3 Dayman Andrew Wallaroo SA 5455555445 47.0
4 Lindner Butch (David) Kapunda SA 44443V4445 V SV 41.1
F Standard - A
1 Kanik Edmund Kapunda SA 656X66X6XX V 59.4
2 Papageorgiou Chris Kapunda SA 66X6X56XX6 59.4
3 Sapio Nunzio Cyclists & Torrens Valley SA X5655X6X5X 56.4
4 Kalleske Barry Kapunda SA 4566X6X6X5 56.3
5 Dayman Peter Kapunda SA 6566646565 55.0
6 McKnight Les Whyalla SA X4X655XX46 V 54.4
7 Gillis Bill Maitland SA 656556XX45 V 54.2
8 Howell Tristan Phoenix SA 6X56546X64 54.2
9 Steel Richard Yunta SA XXX4545565 V 52.3
10 Pink Darryl Mount Barker SA 5344555555 V SV 46.0
F Open - FO
1 Conlon Adrian Murray Bridge SA XXX66X66XX 60.6
2 Yeates Ryan Mount Barker SA XX66XX665X 59.5
3 Krake Geoff Robinvale Swan Hill VIC 666X666665 V SV 59.1
4 Braund Richard Cyclists & Torrens Valley SA X6X6X5X5X6 58.5
5 Conlon Karen Cyclists & Torrens Valley SA 65X55XXX65 L 56.4
6 Murray Alan Wallaroo SA 66X5555666 56.1
7 Punturiero Mick Loxton SA X5X6556655 V 55.2
8 McDonald David Murray Bridge SA 56X6555655 V 54.1
F/TR - FTR
1 Kanik Piotr Kapunda SA 6X65XX6X6X 59.5
2 Blackmore Daniel Cyclists & Torrens Valley SA 66566X566X 58.2
3 Galpin Bryan Cyclists & Torrens Valley SA X6X556X65X 57.4
4 Pohl Adam Kapunda SA 556666X56X 57.2
5 Lagana Matthew Kapunda SA X565565X6X 56.3
6 Hansen Ali Mount Barker SA X6664X5556 L 55.2
7 Smithson Stephen Kapunda SA 65XX655556 V 55.2

Match 1 - 500 Yards - 500 Yards

Place Last Name Preferred Name Club State Shots Info Score
Target Rifle - A
1 Savage Paul Port Pirie SA V5555VVVVV V 50.6
2 Paech Robert Murray Bridge SA 5V55V55VV5 50.4
3 McDermott Chris Cyclists & Torrens Valley SA 4V55V5V5VV 49.5
4 Traeger Greg Murray Bridge SA 5V55VV5445 48.3
5 Bland Shane Phoenix Target SA V5VV4454VV 47.5
6 Williams Les Kapunda SA 44554V4V44 44.2
Target Rifle - B
1 Irvine Jazz Murray Bridge SA V5V5V55V55 L 50.4
2 Hoerisch John Kapunda SA 55V5V55V55 V 50.3
3 Merritt Donald West Broken Hill NSW 54V5V5555V 49.3
4 Guyatt Fred Kapunda VIC 5V5VV5V44V V 48.5
5 Hancock Graham Mount Barker SA 5V4555V4VV V 48.4
6 Clarke David Kapunda SA 545V5445V4 V 46.2
7 Bradshaw Robert Phoenix Target SA 3445444V55 43.1
Target Rifle - C
1 Pryde Bill Spalding SA 55V5555V55 V SV 50.2
2 Nesbitt Daniel Phoenix Target SA 45555454VV 47.2
3 Dayman Andrew Wallaroo SA V54V44455V 46.3
4 Lindner Butch (David) Kapunda SA 544V54554V V SV 46.2
F Standard - A
1 Sapio Nunzio Cyclists & Torrens Valley SA 6X6X6XX65X 59.5
2 Kanik Edmund Kapunda SA XX665666X6 V 59.3
3 Howell Tristan Phoenix SA 666566X6X6 59.2
4 Papageorgiou Chris Kapunda SA 6X66666X56 59.2
5 Gillis Bill Maitland SA 666XX565XX V 58.4
6 Steel Richard Yunta SA X5X66X6566 V 58.3
7 Kalleske Barry Kapunda SA 6656X66X56 58.2
8 Dayman Peter Kapunda SA 66566XXX45 56.3
9 McKnight Les Whyalla SA X545666X55 V 54.2
10 Pink Darryl Mount Barker SA 45X6665545 V SV 52.1
F Open - FO
1 Krake Geoff Robinvale Swan Hill VIC X6XXX6XXXX V SV 60.8
2 Yeates Ryan Mount Barker SA XXXX66XXX6 60.7
3 Punturiero Mick Loxton SA 66X6XXX66X V 60.5
4 Braund Richard Cyclists & Torrens Valley SA 66XXX666X6 60.4
5 Conlon Adrian Murray Bridge SA 66X66666X6 60.2
6 Murray Alan Wallaroo SA X66X6X566X 59.4
7 Conlon Karen Cyclists & Torrens Valley SA 6XXX66656X L 59.4
8 McDonald David Murray Bridge SA 544X56X5XX V 53.4
F/TR - FTR
1 Kanik Piotr Kapunda SA XXX66XXXX6 60.7
2 Smithson Stephen Kapunda SA X6XX6X6XX6 V 60.6
3 Blackmore Daniel Cyclists & Torrens Valley SA XXX65X6X6X 59.6
4 Lagana Matthew Kapunda SA 6X56XX6X6X 59.5
5 Pohl Adam Kapunda SA X666X6566X 59.3
6 Galpin Bryan Cyclists & Torrens Valley SA 665666XXX6 59.3
7 Hansen Ali Mount Barker SA X56X55XXX5 L 56.5